Rahti Caravan Ry Hallituksen kokoonpano 2015:

Puheenjohtaja, Petri Niemenmaa, rcrahticaravan1@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Ville-Petteri Jokela, rcrahticaravan25@gmail.com
Jäsen, Jaakko Mäkinen, rcrahticaravan22@gmail.com
Jäsen, Tero Vuorisalo, rcrahticaravan80@gmail.com
Jäsen, Rami Kaasalainen, rcrahticaravan103@gmail.com

Varajäsen, Pauli Majamäki, rcrahticaravan157@gmail.com
Varajäsen, Timo Maja, slooda777@gmail.com

Rahasto/Kirjanpito, Mervi Wallin, rcrahticaravan74@gmail.com
Sihteeri, Sirpa Niemenmaa, rcrahticaravan8@gmail.com

Toiminnantarkastaja, Elina Ovaska
Toiminnantarkastaja, Matleena Lammi


Rahti Caravan Ry:n Pohjois-Suomen toimialueen yhteyshenkilönä toimii 10.10.2011 alkaen
Jussi Väliahde, Valtatie 5 A 6, 90500 TUIRA. Puh +358 40 7065881, e-mail jussi.valiahde@gmail.com


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.